H24 H24

Krzychas

Regulamin

1. Zasady ogólne.

1.1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i oznacza akceptację niniejszego regulaminu;
1.2. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta przez tą samą osobę;
1.3. Uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu będzie prowadzić do zablokowania konta;
1.4. Ostateczną instancją w serwisie jest admin i jego decyzje nie podlegają dyskusji;

2. Dodawanie zdjęć.

2.1. Prawo dodawania zdjęć jest udzielane zarejestrowanym użytkownikom przez admina i może zostać odebrane bez podania przyczyny;
2.2. Admin ma prawo nie dopuścić zdjęcia do publikacji bez podania przyczyny;
2.3. Użytkownik odpowiada za załadowane zdjęcia w świetle prawa autorskiego i poprzez dodanie do galerii oświadcza, że jest jego autorem lub posiada stosowną zgodę na publikacje
(w tym przypadku autora należy podać w opisie). Niezależnie od posiadanej zgody na publikację zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez innych użytkowników serwisu!
2.4 Zdjęcia nie mogą przekroczyć szerokości 1280px i wysokości 1000px, maksymalny rozmiar to 800 kb
2.5. Słowa kluczowe powinny być uzupełnione zgodnie ze schematem umieszczonym w pomocy pod polem dodawania zdjęć;


3.Selekcja zdjęć

3.1. Prawo do oceny zdjęć mają członkowie redakcji oraz użytkownicy wybrani przez admina na podstawie dorobku zdjęciowego i obiektywizmu w ocenianiu.
3.2. Oceny mają następujące wagi: użytkownik - 1 punkt, redaktor - 2 punkty, administrator - 3 punkty.
3.3. Oceniamy wartość techniczną, ale również np. niepowtarzalność zdjęcia i wartość historyczną.
3.4. Ocena polega na wskazaniu przez użytkownika zdjęcia do wyróżnienia (+) lub usunięcia (-).
3.5. Zdjęcie jest blokowane, gdy uzyska sumę punktów -7.
3.6. Zdjęcie jest wyróżniane, gdy uzyska sumę punktów +7.

4. Usuwanie zdjęć.

4.1. Admin ma prawo usunąć każde zdjęcie;
4.2. Admin ma prawo zablokować każde zdjęcie;

5. Komentowanie zdjęć.

5.1. Prawo komentowania zdjęcia ma każdy zarejestrowany użytkownik;
5.2. Komentarz musi odnosić się do zdjęcia lub komentarza pod nim, do pogawędek można użyć PW;
5.3. Komentarz piszemy z zachowaniem zasad języka polskiego;
5.4. W komentarzu nie używamy słów i określeń wulgarnych;
5.5. Komentujemy z zachowaniem kultury i netykiety.
5.6. Admin i edytorzy mają prawo usunąć każdy komentarz (w przypadku rażącego naruszenia netykiety lub zasad pisowni - bez podawania przyczyny);

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Admin ma prawo do zmiany regulaminu;
6.2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia;